Felszíni vizek fitoplankton alapú ökológiai állapotértékelése

Borics Gábor, az MTA ÖK Duna-kutató Intézet Tisza-kutató Osztályának vezetője sikeresen védte meg akadémiai nagydoktori disszertációját, amelynek címe: Felszíni vizek fitoplankton alapú ökológiai állapotértékelése.

A felszíni vizeink minőségének és ökológiai állapotának értékelése, a jó állapot megtartása ill javítása olyan feladat, ami kellő tudományos hátteret igényel. Kutatási eredmények igazolták, hogy a felszíni vizeinkben zajló hidrológiai, kémiai és biológiai folyamatok ismeretében, a tavak és folyók állapota objektíven értékelhető, és a gyakorlatban dolgozó szakemberek számára megadhatók azok a fejlesztési irányok, ill., konkrét beavatkozási módok, melyek figyelembevételével vizeink állapota javítható ill. megőrizhető.
A nyilvános védés időpontja: 2017. október 26. 11 óra, helye az MTA Székház, Felolvasóterme volt.

A doktori mű, a tézisek és a bírálatok elérhetők: http://real-d.mtak.hu/908/

(A fotót készítette: Egri Ádám)