Főtitkári elismerés tudományszervezői és kutatói munkáért

Tizenöten kiemelkedő tudományszervezői, igazgatási, fenntartási, szolgáltatási vagy üzemeltetési munkájukért, tizenketten pedig idén először kutatói tevékenységükért vehették át Török Ádámtól, az MTA főtitkárától az Akadémia vezetői által alapított elismeréseket....
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára az Akadémia szolgálatában magas színvonalon végzett, kiemelkedő munkájáért Főtitkári Elismerésben részesítette:

Nagyné Bodolai Katalint, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézetének laboránsát a vízkémiai laboratóriumok folyamatban lévő kialakításában, fejlesztésében és működtetésében, a nagy projektek megvalósításában nélkülözhetetlen szakmai tudásáért, valamint a kutatásokat számos területen elősegítő példamutató kollegialitásáért, segítőkészségéért;

Ez évben először adták át a Főtitkári Kutatói Elismerést, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia vezetői idén alapítottak az Akadémia irányítása alatt álló kutatóközpontok, önálló jogi személy kutatóintézetek és a Támogatott Kutatócsoportok Irodája tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottai és az öt éven belül nyugdíjba vonult közalkalmazottak elismerésére. Az elismerést azok kaphatják, akik tartósan magas színvonalú munkát végeztek, kutatói tevékenységük során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, munkavégzésük során elismerésre méltó, példamutató magatartást tanúsítottak, vagy pontos, lelkiismeretes, precíz munkájukkal hozzájárultak más kutatók sikereihez.
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára az Akadémia szolgálatában végzett kiemelkedő kutatói munkájáért Főtitkári Kutatói Elismerésben részesítette:
Molnár Zsoltot, az MTA Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadóját a vegetáció térképezése és monitorozása terén végzett iskolateremtő kutatásaiért, több országos program irányításáért, valamint a hagyományos ökológiai tudás kutatásának mint új tudományterületnek a meghonosításáért, amely területnek nemzetközileg is kiemelkedő szakértője.
Gratulálunk a díjazottaknak!
Forrás: mta.hu