Mizsei Edvárd munkatársunk elnyerte az OTDT TDK Prezentációs Díját

Idén is megrendezték az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) által meghirdetett Prezentációs Díj Versenyt, melyre a tizenhat tudományterületi TDK szekció egy-egy pályamunkát jelölhetett. Az országos TDK Biológiai Szekciója részéről idén ez a megtiszteltetés Mizsei Edvárdot, az MTA ÖK tudományos segédmunkatársát, a Debreceni Egyetem végzős MSc-hallgatóját érte. A 16 prezentációt a Magyar Tudományos Akadémián 2017. június 19-én [link1] mutatták be a hallgatók. Nagy örömünkre Edvárd három másik hallgatóval elnyerte az OTDT TDK Prezentációs Díját, melyhez ezúton is gratulálunk!

Az "Egy veszélyeztetett, hideg-adaptált hüllő a felmelegedő Mediterráneumban: görög karsztviperák (Vipera graeca) a klíma fogságában" című pályamunka (témavezetők: dr. Lengyel Szabolcs, MTA ÖK és dr. Végvári Zsolt, Debreceni Egyetem) a globális klímaváltozás egy ritkán vizsgált hatásával, az élőhelyek magasabb régiókba húzódásával foglalkozott. A munka korszerű modellező eszköztár alkalmazásával, optimista és pesszimista klímaváltozási forgatókönyvek alapján vizsgálta a nyugat-balkáni magashegységekben, 1600 m magasság fölött honos viperafaj (1. ábra) elterjedési területének jövőben várható változásait. Az eredmények alapján még az optimista forgatókönyv alapján is az várható, hogy a jelenleg a faj számára alkalmas élőhelyek területe 82%-kal csökken 2080-ra. A modellezés eredményei azt valószínűsítik, hogy a faj a jelenleg ismert 16 magashegységi élőhelye közül 11 hegységből kipusztul, mivel a hegységek nem elég magasak ahhoz, hogy a hidegkedvelő kígyófaj által preferált klíma megmaradjon rajtuk. A modellek szerint a faj fennmaradására klimatikusan alkalmas élőhelyek mindössze öt, 2400-2500 m magasságot elérő hegységben maradnak fenn és azokban is a csúcsi régió felé közelítenek, ahol sok esetben a sziklás felszín miatt kevéssé alkalmas élőhelyek vannak (2. ábra). A munka eredményei alapján sürgős természetvédelmi intézkedések szükségesek a faj fennmaradásának biztosítása érdekében, például a területi védelem kiterjesztésével, megfelelő természetvédelmi kezelések beindításával, valamint az esetleges zárttéri szaporítás és áthelyezés (transzlokáció) lehetőségeinek vizsgálatával.

http://www.otdt.hu/hu/news/24
Fotó: A görög karsztvipera (Vipera graeca). Fotó: Mizsei Edvárd.