Kutatók

Név Kutatási téma
Prof. Ács Éva, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
fitobentosz, algák, ökológiai állapotértékelés, kovaalga taxonómia
Bácsiné Béres Viktória
tudományos munkatárs
Berczik Árpád akadémikus, az MTA doktora, ny. egyetemi tanár
kutató professzor emeritus
hidrobiológia, ökológia, zoológia
Biró Marianna
tudományos munkatárs
történeti tájökológia és ökológiai emlékezet kutatása, Natura2000 élőhelyek hosszú-távú változásai vizes élőhelyek legeltetése
Boda Pál, PhD
tudományos főmunkatárs
hidrobiológia, makroszkopikus gerinctelenek, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Bolgovics Ágnes
tudományos segédmunkatárs
hidrobiológia, bentonikus kovaalga
Borics Gábor, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
Boros Emil PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
ökológia, limnológia, zoológia, konzervációbiológia
Borza Péter
tudományos munkatárs
Bozóki Tamás
tudományos segédmunkatárs
vízi makrogerinctelenek, hidrobiológia
Buczkó Krisztina
tudományos főmunkatárs
Paleolimnológia, A Kárpátok tavai, lápjai, diatóma taxonómia, kvantitatív rekonstukció, oligotróf élőhelyek algái
Canal, David
tudományos munkatárs
Demcsák Fruzsina
tudományos segédmunkatárs
madárének, élőhely minőség, örvös légykapó, Ficedula albicollis
Dobosy Péter
tudományos munkatárs
környezeti kémia, analitikai kémia
Duleba Mónika
tudományos segédmunkatárs
Egri Ádám PhD
tudományos munkatárs
Endrédi Anett
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózat, statisztika, hálózatelemzés, csírázás, magprodukció
Engloner Attila, PhD
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
Földi Angéla
tudományos segédmunkatárs
Hidas András
tudományos segédmunkatárs
fitoplankton, adatelemzés, funkcionális ökológia
Horváth Ferenc, PhD
csoportvezető
informatikai felelős
erdődinamika, erdőökológia, ökoszisztéma modellezés, vegetációtérképezés, térinformatika, adatbázisfejlesztés, honlapfejlesztés
Jablonszky Mónika
tudományos segédmunkatárs
Kériné Borsodi Andrea
tudományos főmunkatárs
mikrobiális ökológia; környezeti mikrobiológia; bakteriális taxonómia; extremofilek
Kiss Anita
intézeti mérnök
Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
kutató professzor emeritus
fitoplankton, Centrales taxonómia
Koleszár Gergő
tudományos segédmunkatárs
makrofiton, botanika, növényökológia, invazív fajok, funkcionális jellegek, diverzitás
Krasznai-Kun Eszter
tudományos segédmunkatárs
Krett Gergely
tudományos munkatárs
Kriska György
tudományos főmunkatárs
édesvízi gerinctelenek, vizuális ökológia, polarizáció látás, ökológiai csapdák
Kröpfl Krisztina Judit
tudományos segédmunkatárs
ICP-MS, elemtartalom, analitikai kémia
Kun Ádám
tudományos főmunkatárs
élet keletkezése, együttműködés evolúciója, elméleti ökológia, RNS világ, térbeli ökológia, tájökológia, térben explicit modellek, klonális növények
Lengyel Szabolcs, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
biogeográfia, biodiverzitási mintázatok, gyepek, madarak, szikesek, szisztematikus konzervációs tervezés, térbeli ökológia
Löki Viktor
tudományos munkatárs
Lovas-Kiss Ádám
tudományos segédmunkatárs
Növények terjedése, Vízimadarak általi magterjesztés, Mohaállatok (Bryozoa), Szivacsok (Porifera)
Lukács Balázs András PhD
tudományos főmunkatárs
makrofiton, botanika, növényökológia, invazív fajok, funkcionális jellegek, diverzitás
Málnás Kristóf András, PhD
tudományos munkatárs
makroszkopikus vízi gerinctelenek, faunisztika, biológiai vízminősítés, természetvédelem
Mérő Thomas Oliver, PhD
tudományos munkatárs
konzerváció ökológa, gyeprekonstrukció, természetvédelmi kezelések, madarak, kisemlősok, vizes élőhelyek, nádirigó Acrocephalus arundinaceus
Mester Béla
tudományos munkatárs
Restaurációs ökológia, természetvédelmi biológia, herpetológia
Nagy Gergely
tudományos segédmunkatárs
Németh Kitti
tudományos segédmunkatárs
Növényanatómia, növényökológia
Oborny Beáta
tudományos főmunkatárs
Térbeli ökológiai modellezés, számítógépes szimulációk
Óvári Mihály
tudományos főmunkatárs
szervetlen nyomszennyezők, induktív csatolású plazma-tömegspektrometria, röntgenfluoreszcens spektromteria, mikrohullámú savas roncsolás
Pallér-Kapusi Felícia
tudományos segédmunkatárs
funkcionális jellegek, magterjedés, invázió
PEREIRA, Juliana
PhD hallgató (külsős)
Ecological networks, habitat connectivity, design of protected areas, food webs
Rózsa Lajos
tudományos tanácsadó
evolúcióbiológia, ökológia, viselkedésbiológia, élősködés, patogének, paraziták, Darwini orvoslás, biohadviselés
Sály Péter PhD
tudományos munkatárs
halökológia, statisztikai adatelemzés, R programozás
Szabolcs Márton
tudományos segédmunkatárs
Számadó Szabolcs
tudományos főmunkatárs
evolution and maintenance human cooperation, early evolution of human language
Számadó Szabolcs
tudományos főmunkatárs
Prof. Szathmáry Eörs, az MTA tagja
főigazgató
kutató professzor
elméleti evolúcióbiológia

Oldalak