Kutatók

Név Kutatási téma
Prof. Ács Éva, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
fitobentosz, algák, ökológiai állapotértékelés, kovaalga taxonómia
Anda Dóra
tudományos segédmunkatárs
Apari Péter
tudományos segédmunkatárs
Bácsiné Béres Viktória
tudományos munkatárs
Fitobenton, funkcionális diverzitás
Berczik Árpád akadémikus, az MTA doktora, ny. egyetemi tanár
kutató professzor emeritus
hidrobiológia, ökológia, zoológia
Biró Marianna
tudományos munkatárs
történeti tájökológia és ökológiai emlékezet kutatása, Natura2000 élőhelyek 200 éves csökkenése
Boda Pál, PhD
tudományos munkatárs
hidrobiológia, makroszkopikus gerinctelenek, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Bolgovics Ágnes
tudományos segédmunkatárs
hidrobiológia, bentonikus kovaalga
Borics Gábor, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
Borza Péter
tudományos munkatárs
makrozoobentosz, invázióbiológia, Amphipoda, Mysida, Isopoda
Boza Gergely
tudományos munkatárs
Bozóki Tamás
tudományos segédmunkatárs
makroszkopikus gerinctelenek, hidrobiológia
Buczkó Krisztina
tudományos főmunkatárs
Paleolimnológia, A Kárpátok tavai, lápjai, diatóma taxonómia, kvantitatív rekonstukció, oligotróf élőhelyek algái
Czárán Tamás
tudományos tanácsadó
Dobosy Péter, PhD
tudományos munkatárs
környezeti kémia, analitikai kémia
Duleba Mónika
tudományos segédmunkatárs
algológia, dunai fitoplankton, ökológia, morfológia, genetika
Egri Ádám PhD
tudományos munkatárs
optika és fénypolarizáció környezeti és biológiai vonatkozásai, vizuális ökológia, ökológiai csapdák
Endrédi Anett
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózat, statisztika, hálózatelemzés
Engloner Attila, PhD
igazgató
tudományos főmunkatárs
Földi Angéla
tudományos segédmunkatárs
fitobentosz, Pennales, állóvizek
Földvári Gábor
tudományos főmunkatárs
Járványtan, parazitológia, kórokozó ökológia, újonnan felbukkanó kórokozók, klímaváltozás
Futó Bálint
tudományos segédmunkatárs
Horváth Ferenc, PhD
csoportvezető
informatikai felelős
erdődinamika, erdőökológia, ökoszisztéma modellezés, vegetációtérképezés, térinformatika, adatbázisfejlesztés, honlapfejlesztés
Hubai András
tudományos segédmunkatárs
Jakó Éena
tudományos főmunkatárs
Jordán Ferenc
osztályvezető
tudományos tanácsadó
Biológiai hálózatok
Kériné Borsodi Andrea, habil. PhD
tudományos főmunkatárs
Kiss Anita
tudományos főmunkatárs
Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
kutató professzor emeritus
fitoplankton, Centrales taxonómia
Kovács-Hostyánszki Anikó
tudományos főmunkatárs
kutatás, pollináció, vadméhek, koordináció
Král Adrienn
tudományos segédmunkatárs
Krasznai Eszter
tudományos segédmunkatárs
Kriska György habil. PhD
tudományos főmunkatárs
édesvízi gerinctelenek, vizuális ökológia, polarizáció látás, ökológiai csapdák
Kröpfl Krisztina Judit
tudományos segédmunkatárs
Kun Ádám
tudományos főmunkatárs
Lengyel Szabolcs, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
biogeográfia, biodiverzitási mintázatok, gyepek, madarak, szikesek, szisztematikus konzervációs tervezés, térbeli ökológia
Löki Viktor
tudományos segédmunkatárs
Lovas-Kiss Ádám
tudományos segédmunkatárs
Növények terjedése, Vízimadarak általi magterjesztés, Mohaállatok (Bryozoa), Szivacsok (Porifera)
Lukács Balázs András PhD
tudományos főmunkatárs
makrofiton, botanika, növényökológia, invazív fajok, funkcionális jellegek, diverzitás
MÉRŐ Thomas Oliver, PhD
tudományos munkatárs
konzerváció ökológa, gyeprekonstrukció, természetvédelmi kezelések, madarak, kisemlősok, vizes élőhelyek, nádirigó Acrocephalus arundinaceus
Mester Béla
tudományos munkatárs
Restaurációs ökológia, természetvédelmi biológia, herpetológia
Németh Kitti
PhD hallgató (külsős)
Növényanatómia, növényökológia
Óvári Mihály, PhD
tudományos főmunkatárs
Pallér-Kapusi Felícia
tudományos segédmunkatárs
Pásztor Erzsébet
tudományos főmunkatárs
PEREIRA, Juliana
PhD hallgató (külsős)
Ecological networks, habitat connectivity, design of protected areas, food webs
Piross Imre Sándor
tudományos segédmunkatárs
Táplálékhálózatok, ökológiai hálózatok
Sály Péter (PhD)
tudományos munkatárs
halökológia, statisztikai adatelemzés
Scheuring István
tudományos tanácsadó
Evolúciós ökológia, a kooperáció evolúciója, humán evolúció elméleti kérdései
Szabolcs István Márton
tudományos segédmunkatárs
természetvédelmi biológia, herpetológia

Oldalak