Makrofiton Ökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége: 

Szubmerz makrofitonok és a rajtuk kialakult bevonat állományszintű, fenetikai (kémiai, morfológiai, kvantitatív anatómiai) és molekuláris ökológiai (genetikai, mikrobiológiai) vizsgálata.

Főbb kutatási területek
- A vízi makrofitonok eloszlását, tömegességét befolyásoló tényezők és törvényszerűségek kutatása, a hínárfajok fenetikai és genetikai diverzitásának, a vizsgált fajok terjedési sajátosságainak feltárása.
- A nádpusztulás és -kolonizáció fenetikai és genetikai hátterének feltárása.
- Növényi adaptációk kvantitatív anatómiai vizsgálata vízi és terresztris ökoszisztémákban.
- A vízi makrofitonokon kialakult biofilm valamint a környező víztest mikrobiális összetételének kutatása.
- A Duna és egyéb vízterek élőlény közösségeinek (kiemelten mikrobiális közösségek) és a klímaváltozással összefüggő folyamatok közösségekre gyakorolt hatásainak környezeti DNS alapú vizsgálata.

Válogatott publikációk:

2018

Engloner, A.I., Szalma, E., Sipos, K., Dinka, M. (2018): Distribution and habitat characteristics of macrophyte vegetation in the Middle Danube (1786-1433 rkm), Hungary. In: Janauer, A.G., Gaberscik, A., Kvet, J., Germ, M., Exler, N. (Eds.) Macrophytes of the River Danube Basin. Academia Praha 2018., 408p., pp: 221-233. ISBN 978-80-200-2743-6.

2016

Engloner A., Szegő D. (2016): Genetic diversity of riverine reed stands indicating the water regime of the habitat Ecological Indicators, 61:846–849

2015

2012

Engloner A I. (2012): Alternative ways to use and evaluate Kohler’s ordinal scale to assess aquatic macrophyte abundance. Ecological Indicators 20: pp. 238–243.

2011

Engloner A I, Major Á. (2011): Clonal diversity of Phragmites australis propagating along water depth gradient. Aquat. Bot. 49: pp. 172-176.
Projektek: