DKI/BLI Környezetkémiai és Ökotoxikológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége: 

- A vízi környezet alkotó elemeinek (víztest, üledék, zoo- és fitoplankton, zoo- és fitobentosz, makrofitonok, makroszkopikus gerinctelenek, halak, kétéltűek, hüllők, madarak) szervetlen és szerves kémiai jellemzése, különös tekintettel a szennyező források feltárására és a szennyezők (pl. gyógyszermaradványok, mikroműanyagok) által kiváltott biológiai válaszreakciók értelmezésére
- Folyóink és tavaink vízminőségének monitorozása eleget téve az EU- Víz Keretirányelvében megfogalmazott követelményeknek és adatbázis építése a Balaton, a Duna, és a Tisza vízminőségét jellemző fizikai, kémiai és biológiai paramétereiben bekövetkező változások hosszú távú követésére
- Vízi környezetben képződő biofilmek tanulmányozása fókuszálva a baktériumok különböző hordozókon bekövetkező kolonizációjára és az általuk termelt anyagcsere termékek szerepére az algák kolonizációja szempontjából
- A klímaváltozás eredményeképpen bekövetkező tápanyagforgalmi változások vizsgálata, harmonizálva a biológiai paraméterek elemzésével
- További az édesvízi környezetben szerepet játszó bioaktív anyagok (infokemikáliák) kémiai azonosítása modern analitikai rendszerek segítségével, valamint élettani hatásaik vizsgálata (kemoszenzoros információk feldolgozása, kémiai ingerek által kiváltott adaptív magatartásformák kialakulása)
- Felszíni vizek környezetállapotának jellemzése és a szennyezők általános toxicitásának súlyozása ökotoxicitási tesztek és környezeti kockázatbecslés alapján
- Toxikus anyagok élettani hatásainak vizsgálata vízi gerinctelen- és hal modellszervezetek alapvető élettani folyamataira. Antropogén jellegű szennyezésekhez történő adaptáció molekuláris folyamatainak jellemzése gerinctelen és alacsonyabb rendű gerinces vízi szervezetekben

Válogatott publikációk:

2019

Gabor Maasz, Matyas Mayer, Zita Zrinyi, Eva Molnar, Monika Kuzma, Istvan Fodor, Zsolt Pirger, Péter Takács (2019): Spatiotemporal variations of pharmacologically active compounds in surface waters of a summer holiday destination Science of the Total Environment 677 (2019) 545–555

2018

Óvári M., Laczi M., Török J., Mihucz V.G., Záray Gy. (2018): Elemental composition in feathers of a migratory passerine for differentiation of sex, age, and molting areas Environmental Science and Pollution Research, 25(3), pp 2021–2034.

2017

Farkas A, Ács A, Vehovszky Á, Falfusynska H, Stoliar O, Specziár A, Győri J (2017): Interspecies comparison of selected pollution biomarkers in dreissenid spp. inhabiting pristine and moderately polluted sites SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 599–600: pp. 760-770.

2016

Péter Dobosy, Zoltán Sávoly, Mihály Óvári, Judit Mádl-Szőnyi, Gyula Záray (2016): Microchemical characterization of biogeochemical samples collected from the Buda Thermal Karst System, Hungary Microchemical Journal, 124: pp. 116-120.