SzMSz

Az ÖK Szervezeti és Működési Szabályzata, amely rendelkezik a kutatóközpont jogállásáról, alapításáról, alapadatairól, tevékenységéről, gazdálkodásáról, testületeiről, működéséről.

A tartalomjegyzék áttekintést nyújt a részletes tartalomról, az SzMSz csatolva található ennek alján.

ÁLTALÁNOS RÉSZ
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

I. FEJEZET
A KUTATÓKÖZPONT VEZETÉSE 13

II. FEJEZET
A KUTATÓKÖZPONT SZERVEZETE 13

III. FEJEZET
AZ IRÁNYÍTÁSBAN ÉS A DÖNTÉSHOZATALBAN RÉSZTVEVŐ TESTÜLETEK 15

IV. FEJEZET
A KUTATÓKÖZPONT MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 18

V. FEJEZET
A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 31

KÜLÖNÖS RÉSZ

K-I. FEJEZET
A KUTATÓKÖZPONT VEZETŐINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 37

K-II. FEJEZET
AZ EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEK MŰKÖDÉSE ÉS FELADATAI 56

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 65

JÓVÁHAGYÁSI ZÁRADÉK 65

------

Az MTA ÖK adminisztratív alapadatai
törzskönyvi azonosító szám: 300542
államháztartási azonosító szám: 039662
KSH statisztikai számjel: 15300540-7219-19
adóigazgatási azonosító szám: 15300540-2-19
közösségi (Európai Uniós) adószámunk: HU15300540