Az Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója az MTA új vezető tisztségviselőinek jelöltlistáján

A MTA-n azért van szükség tisztújításra, mert elnökének, főtitkárának, főtitkárhelyettesének és három alelnökének hároméves megbízatása 2020 májusában lejár. Az akadémiai szabályozás szerint minden tisztségre három évre lehet megválasztani és legfeljebb egyszer újraválasztani a jelölteket, a jelenlegi vezetés öt tagja pedig először 2014-ben, majd 2017-ben nyerte el mandátumát.

Hogyan választják az MTA vezetőit? - mta.hu 2019. 11.08.
https://mta.hu/mta_hirei/hogyan-valasztjak-az-mta-vezetoit-110105

2020. január 22-én ülésezett a Magyar Tudományos Akadémia Jelölőbizottsága. Az mta.hu korábbi összeállításában bemutatott bizottság készíti elő az MTA új tisztségviselőinek megválasztását, amire a 2020. május 4–5-ei közgyűlésen kerül sor.
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Vörös József akadémikus, a Jelölőbizottság elnöke 2019. november 6-án ismertette a Jelölőbizottság tagjaival az elsődleges jelöltlistát, amely a választásra jogosultak körében végzett közvélemény-kutatáson alapult. Vörös József az elsődleges jelöltlistán szereplőkkel a november 6-i ülést követő időszakban tartott megbeszéléseket, arról tájékozódva, vállalják-e a jelöltséget az adott posztra.

A 2020. január 22-i ülésen Vörös József ismertette a megbeszélések alapján kialakult másodlagos jelöltlistát. Ez tehát már csak azoknak a jelölteknek a nevét tartalmazza, akik az MTA 2020. májusi, tisztújító közgyűlésén ténylegesen vállalják az adott poszton történő megmérettetést.

A jelenlegi helyzetet tükröző, a Jelölőbizottság által elfogadott másodlagos jelöltlista:

Elnökjelöltek:
Freund Tamás, az MTA rendes tagja
Pléh Csaba, az MTA rendes tagja
Szathmáry Eörs, az MTA rendes tagja

Főtitkárjelöltek:
Blaskó Gábor, az MTA rendes tagja
Kollár László Péter, az MTA rendes tagja

Főtitkárhelyettes-jelöltek:
Demény Attila, az MTA rendes tagja
Erdei Anna, az MTA rendes tagja

Élettudományi alelnökjelöltek:
Balázs Ervin, az MTA rendes tagja
Kosztolányi György, az MTA rendes tagja
Szathmáry Eörs, az MTA rendes tagja

Társadalomtudományi alelnökjelöltek:
Kertész András, az MTA rendes tagja
Lamm Vanda, az MTA rendes tagja

Természettudományi alelnökjelöltek:
Bokor József, az MTA rendes tagja
Hudecz Ferenc, az MTA rendes tagja

Élettudományi választott elnökségi tagjelöltek:
Hunyady László, az MTA rendes tagja
Szathmáry Eörs, az MTA rendes tagja

Társadalomtudományi választott elnökségi tagjelöltek:
Kenesei István, az MTA levelező tagja
Romsics Ignác, az MTA rendes tagja

Természettudományi választott elnökségi tagjelöltek:
Kiss L. László, az MTA rendes tagja
Pósfai Mihály, az MTA rendes tagja

A Jelölőbizottság 2020. február 19-én ülésezik legközelebb. Ekkor tárgyalják meg a jelöltek koncepcióit. A jelöltek – köztük az elnök- és főtitkár jelöltek – koncepcióit a Jelölőbizottság a 2020. február 19-i ülés után a Közgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai számára teszi hozzáférhetővé.

A jelölési szakaszt a bizottság a következő, 2020. március 11-i ülésén zárja le. Ekkor hagyják jóvá a 2020. május 4-én és 5-én ülésező, tisztújító közgyűlés tagjainak kiküldendő dokumentumokat és listákat.

A Jelölőbizottság döntése értelmében az elnök- és főtitkár jelöltek számára lehetőség nyílik egy programbemutató vitára. Erre az előzetes tervek szerint valamikor áprilisban kerülhet sor. A vita menetrendjét és szabályait a Jelölőbizottság dolgozza ki.

Elkészült a másodlagos jelöltlista – Ülésezett az MTA Jelölőbizottsága- mta.hu 2020.01.22.
https://mta.hu/mta_hirei/elkeszult-a-masodlagos-jeloltlista-ulesezett-az...
Kép: mta.hu