Nyertes Élvonal pályázat - Evolúció és tanulás

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett Élvonal kutatói kiválósági program keretében 12 kutatócsoport-vezető nyert el egyenként 200 és 300 millió forint közötti, összességében mintegy 3,24 milliárd forintnyi támogatást, amelyet a következő öt évben a kutatócsoportja létrehozására vagy bővítésére, és világszínvonalú eredményeket ígérő kutatási projektje magyarországi megvalósítására fordíthat. Dr. Szathmáry Eörs kutató professzor „Evolúció és tanulás” című nyertes pályázata az MTA Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetében valósul meg.

Általános tapasztalatok szerint két kérdés különösen foglalkoztatja az embereket: (i) honnan jövünk, és (ii) honnan ered komplex -- de sokszor tudat alatt működő -- kognitív képességünk (mint például megoldások keresése olyan belátásos tanulásos szituációkban, melyek lépésről lépésre való megoldása nem lehetséges; illetve a nyelv gyermekkori elsajátítása). Az első kérdéskörre az evolúció tudományos elmélete ad választ, míg a második kérdéskör elvezet minket az agyműködés modelljeihez és a tanuláselmélethez. Mindkét mechanizmus képes összetett problémákra komplex és adaptív megoldásokat találni. Természetes módon merül fel a kérdés, vajon van-e kapcsolat a két terület között, segíthet-e az egyik a másik megértésében? Úgy gondoljuk, hogy a válasz igen, és e projekt keretében szeretnénk ezt bebizonyítani. Ennek eredményeként a két terület közötti tudástranszfer gyors, megbízható és gazdaságos lehet. Szeretnénk arra is rávilágítani, hogy az ötletek "tenyésztése" miként tekinthető az agyban, valós időben, milliszekundumos időskálán lejátszódó darwini dinamikának, valamint hogy ez hogyan jelenik meg saját magunk és kreatív megoldásaink jobb megértésében."

A nyertes pályázatok:
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-kkp-19