Nem őshonos, inváziós növényfajok hatása a parlagok növényzetének kialakulására (szukcessziójára)

Fokozat szint: 
BSc
MSc
Intézet - hely: 
ÖBI Vácrátót

Nem őshonos, inváziós növényfajok hatása a parlagok növényzetének kialakulására (szukcessziójára)

A nem őshonos fajok terjedése az egyik legfontosabb oka a biodiverzitás csökkenésének. Hazánkban is jelentős a nem őshonos, sőt inváziós fajok által okozott természetvédelmi kár. Ugyanakkor kevés vizsgálat áll rendelkezésre, mely tudományos igénnyel felmérné ezen fajok hatását az őshonos élővilágra. A kutatásban, melyhez csatlakozókat várok, hazai inváziós növényfajok - kiemelten a selyemkóró (Asclepias syriaca) hatását fogjuk vizsgálni alföldi száraz gyepek (természetes és másodlagos, azaz parlagon kialakult gyepek is) növényzetében.

Várom akár BSC-s, akár MSC-s hallgató jelentkezését, aki szívesen dolgozna:
- száraz gyepekben
- érdeklik a növények, a növények közti kapcsolatok
- érdeklik a természetvédelmi problémák, mint például az invázió

Amit ajánlunk:
- haladó növény és vegetációismeret megszerzése, főleg alföldi élőhelyeken
- terepmunka folyamatainak megismerése, elsajátítása
- alapvető, akár természetvédelemben is gyakran használt számítógépes programok használatában jártasság szerzése