Frontiers ebook jelent meg Szathmáry Eörs szerkesztésével

Nyár elején megjelent Szathmáry Eörs, Michael Öllinger és Kirsten G. Volz szerkesztésével az Insight and intuition – two sides of the same coin? című e-book, mely a belátás és intuíció kapcsolatát boncolgatja. Az e-book Frontiers Research Topics-ként jelent meg (ezek a Frontiers kiadó olyan kiadványai, melyek egy-egy fontos témát dolgoznak fel gondosan összeválogatott tudományos cikkek segítségéve).
A belátás a problémamegoldó gondolkodás egy különleges fajtáját jelenti, mikor a probléma megoldása hirtelen, a problémamegoldó személy számára is sokszor váratlanul bukkan fel, általában hosszas és reménytelennek tűnő gondolkodás, esetleg többszöri holtpont után. Intuíció alatt pedig azt értjük, mikor egy gondolat, vagy döntés úgy születik meg, hogy az illető egyszer csak ráérez.
Közös ebben a két problémamegoldási módban egyrészt az, hogy szemben a standard, analitikus problémamegoldással, mindkettő nagyrészt tudattalanul zajlik, másrészt az, hogy mindkettő a kreatív és innovatív gondolkodás alapját képzi. Különbség, hogy míg az intuíció esetében a problémamegoldás folytonos és fokozatos, a belátás esetében viszont szakaszos, megszakított.
Mindeddig a két folyamatot különböző kutatási területekhez sorolták és különböző módszerekkel kutatták. A szerkesztők azt tűzték ki célul ezzel a kiadvánnyal, hogy áthidalják ezt a szakadékot a két terület között és feltérképezzék a kettő közötti kapcsolatot.
A könyvben található cikkek konceptuális, fenomenológiai, neurokognitív, elméleti és gyakorlati szemszögből közelítették meg a problémát, olyan kérdéseket feszegetve, mint pl. Mennyire érzik magukat magabiztosnak a problémamegoldók a kétféle feladat megoldása közben? Milyen agyterületek aktívak a kétféle feladat közben? Hogyan lehet depresszió esetén javítani a az intuitív döntéshozási folyamatokon? Milyen modellekkel lehetne szimulálni a problémamegoldás ezen módjait?
Az utóbbi kérdéssel kapcsolatban megemlíteném saját cikkünket, melyet Zachar Istvánnal, Szilágyi Andrással, Michael Öllingerrel, Harold P. de Vladarral és Szathmáry Eörssel együtt írtunk. Egy olyan Darwini Neurodinamikára épülő neurális háló modellt mutatunk be, mely evolúciós folyamatok segítségével oldja meg az egyik klasszikus belátásos problémát. Eközben hasonló viselkedést mutat, mint azok az emberek, akik megpróbálják megoldani ugyan ezt a problémát: bizonyos típusú előzetes tudás, és utalások segítik, mások pedig blokkolják a problémamegoldást.
Az érdeklődő olvasót szeretném a kiadó honlapjára irányítani, ahol az e-book szabadon hozzáférhető és letölthető: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2017.00427.

Írta: Fedor Anna