A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült Dr. Kiss Keve Tihamér

Magyarország Köztársasági Elnöke Dr. Kiss Keve Tihamér részére a MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetést adományozta.

Dr. Kiss Keve Tihamér - a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézet Hidro- és Növényökológiai Osztályának professor emeritusa, a Magyar Dunakutató Állomás és a Magyar Algológiai Társaság tiszteletbeli tagja és korábbi vezetője, a Magyar Hidrológiai Társaság alelnöke. A kitüntetés adományozására nagy folyóink, elsősorban a Duna hidrobiológiai és ökológiai folyamatainak, illetve algaközösségeinek kutatásában végzett öt évtizedes munkája, valamint a jelenkori magyar algológiai iskola megteremtésében betöltött szerepe elismeréseként került sor.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje, a Magyar Érdemrend egyik fokozata. Az érdemrend a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló tevékenységet végzett, példamutató személynek adható.

Gratulálunk a díjazottnak!