A kutatókra kivételes szerep hárul – elismerés a környezetvédelemben használható tudományos eredményekért

A tudomány eszközeivel elősegíteni a helyi és a globális emberi környezet megóvását, a biológiai sokszínűség védelmét, a környezetbarát technológiák kifejlesztését és alkalmazását – ezt a célt támogatja az MTA a Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjjal. Az elismerést idén három, eredményeivel a fajgazdagság megőrzéséhez, a globális klímaváltozás hatásainak csökkentéséhez, valamint a legelésnek a gyepek biológiai sokféleségére gyakorolt hatásai megértéséhez hozzájáruló kutató vehette át.
A Magyar Tudományos Akadémia – a Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj Kuratóriuma javaslata alapján – a környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódva, a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére létrehozott Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjban részesíti az alábbi kutatókat.

Az élő környezettudomány – botanika és zoológia – témakörben:
Egri Ádámot, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézet tudományos segédmunkatársát a „Módszerek folyami és pataklakó kérészek antropogén eredetű, optikai alapon működő ökológiai csapdáinak kiküszöbölésére” című pályamunkájáért, amelynek alapját 2 db elsőszerzős, egy-egy rangos külföldi folyóiratban, a Journal of Insect Behaviorben és a Royal Society Open Science-ben angol nyelven megjelent tanulmány képezi. Egri Ádám kutatásaiban kiemelt fontosságúak a természetvédelmi célok, az általa tanulmányozott élőlények viselkedésén és ökológiai csapdáinak leírásán túl megoldási javaslatokat is tesz az érintett fajok megóvásának érdekében. Elsősorban rovarok vizuális ökológiájával foglalkozik, különös tekintettel a vízirovarok fénypolarizáció-érzékelésére. Pályamunkájában a dán kérész és a védett dunavirág példáján mutatja be, hogy miként segíthető elő a kérészfajok populációinak védelme azon antropogén behatásokkal szemben, amelyek gyakran a kérészek tömeges pusztulásához vezetnek. Kutatásait nemrégiben nagy sikerrel mutatta be A dunavirág mentőakció című, hazai és nemzetközi fesztiválokon is díjnyertes természetfilmben.

Gratulálunk a díjazottnak!

A teljes cikk az mta.hu honlapon érhető el:
http://mta.hu/mta_hirei/-kornyezetvedelmi-tudomanyos-ifjusagi-palyadijak...
Fotó: mta.hu