MTA doktori védés - Halközösségek sokfélesége, szerveződése és védelme a Kárpát-medence vízfolyásaiban

Erős Tibor az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézetének és Dunakutató Intézetének tudományos főmunkatársa 2018. május 24.-én védte meg akadémiai doktori értekezését az MTA székházának nagytermében. Munkatársunk tudományos érdeklődése az édesvizek közösségökológiai és természetvédelmi biológiai célú kutatására irányul. Feltárta a Pannon biogeográfiai régió halfaunájának sokféleségét és a vízfolyástípusok jelentőségét a halközösségek sokféleségének megőrzésében. Értékelte, hogy a halállomány reprezentatív mintavétele miként függ a mintavétel számos aspektusától: bizonyította a napszak, változatos gyűjtési eszközök és a mintavevők személyének hatását a minta reprezentativitására. Kimutatta, hogy a mintavételi terület növelése és a mintavételi alkalmak száma miként határozza meg a fajok kimutathatóságát, a közösség összetételéről nyerhető képet különböző vízfolyástípusokban. Az eredményeken alapulóan kidolgozta a halközösségek országos léptékű monitorozásának módszertanát. Számszerűsítette a halközösségek szerveződését, tér és időbeli dinamikáját meghatározó környezeti tényezőket. Feltárta a halállomány regenerálódásának folyamatát a súlyos környezeti katasztrófát elszenvedett Marcal folyóban. Gráf modellek bevezetésével módszertani keretet nyújtott a fragmentáció hatásainak jobb megértéséhez és a természetvédelmi szempontú tájtervezéshez vízfolyáshálózatokban. Javaslatot tett a halfauna sokféleségének országos léptékű védelmére, a szisztematikus természetvédelmi terület hálózat tervezés módszertani eljárását alkalmazva. Irányított számos természetvédelmi célú és a halakon alapuló biológiai vízminősítés megalapozását célzó tudományos kutatási programot.
Az értekezés és a tézisek megtekinthetők az MTA honlapján: http://real-d.mtak.hu/1008/