MTA doktori védés a Kárpát-medencei algakutatás eredményeiből

Buczkó Krisztina, az MTA ÖK Duna-kutató Intézetének főmunkatársa 2018. 05. 03-án védte meg akadémiai doktori disszertációját az MTA székházának nagytermében, népes hallgatóság előtt. A bizottság elnöke Borhídi Attila professzor, az MTA rendes tagja volt. A dolgozat címe: „Szilícium-dioxid vázas algák mintázata és skálafüggő változásai, szerepük a környezeti rekonstrukcióban”.

Kollégánk a Kárpát-medence algáinak nemzetközileg elismert kutatója. Vizsgálatait elsősorban hegyi és síkvidéki tavak, lápok kovaalgáin végzi. Biogeográfiai munkája mellett a klímaváltozás nyomait kutatja tavi üledékeken, többezer éves skálán. A Kárpátokban és a Kárpát-medence több régiójában végzett mind időben, mind taxonómiailag nagyfelbontású, paleolimnológiai elemzést az elmúlt 15000 évre visszamenőleg. Megállapította, hogy a késő-glaciálisban és a holocénben a kovavázas algák szinkron változásokat mutatnak és ez makroklimatikusan meghatározott. A tavak kovaalga közösségeinek fejlődését gyors klimatikus események módosítják, amire a kovaalgák válasza sokrétű lehet. Európai adatbázisok felhasználásával kvantitatív pH, sótartalom és foszfor rekonstrukciót készített a Retyezát hegység egy glaciális tavára, a Balatonra, és a Szent-Anna tó holocén szakaszára. A Kárpáti-régióból 11 új kovaalga fajt ismert fel, ezek közül hetet formálisan leírt, és 12 további taxon revízióját végezte el és tipizálásukkal hozzájárult a diatóma-taxonómia fejlődéséhez.

További részletek (a dolgozat, a bírálatok és az adott válaszok) elérhetősége:
http://real-d.mtak.hu/1002/