Az Arctic University of Norway vendégkutatója az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézetében

A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont Balaton Limnológiai Intézete 6 hónapra látja vendégül Blix Katalint, az Arctic University of Norway kutatóját, aki a Norvég Kutatói Alap támogatásával vizsgálja a Balaton limnológiai paramétereit (alga-biomassza, oldható szerves anyag, lebegőanyag-mennyiség) optikai műholdak segítségével. Az itt tartózkodása során a Hidrobotanikai Osztály munkatársaival terepi méréseket és műholdas felvételek kiértékelését végzi, aminek eredményeképpen a felhasznált gépi tanulás (machine learning) módszerekkel felállít egy új, a Balaton vízére jellemző, félautomatikus kiértékelési algoritmust.