A biodiverzitást meghatározó környezeti változók vizsgálata őrségi erdőkben

Ódor Péter az MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézetének osztályvezetője sikeresen védte meg nagydoktori disszertációját az MTA székház nagytermében, 2017.12.15-én. A dolgozat címe "A biodiverzitást meghatározó környezeti változók vizsgálata őrségi erdőkben".

Különböző élőlénycsoportok (edényes növények, mohák, gombák, bogarak, pókok, madarak) esetében vizsgálta, hogy mely környezeti változók a meghatározóak a közösségek fajgazdagsága és fajösszetétele szempontjából őrségi idős gazdasági erdőkben. Kiemelten vizsgálta a faállomány és az általa közvetlenül befolyásolt termőhelyi változók jelentőségét. Munkájában feltárta a fafaj diverzitás és a cserjeszint meghatározó szerepét az életközösségek fajgazdagsága szempontjából, míg azok fajösszetételét elsősorban a faállomány összetétele határozta meg. A munka hozzájárult a régió erdeinek védelmi rendeltetését meghatározó irányelvek kialakításához, amelyek a következők: (1) az elegyesség fenntartása, mind a főfafajok elegyes előfordulása, mind az elegyfafajok magas fajszáma és elegyaránya révén; (2) a cserjeszint és újulat jelenlétének biztosítása; (3) heterogén fényviszonyok kialakítása és az erdei mikroklíma biztosítása a gazdálkodás során; (4) a nagyméretű fák és a holtfa mennyiségének biztosítása.

A dolgozat és a bírálatok elérhetősége:
http://real-d.mtak.hu/971/