Kutatók

Név Kutatási téma
Szalóky Zoltán
intézeti mérnök
hidro- és halbiológiai vizsgálatok, Duna, halközösség
Prof. Szathmáry Eörs, az MTA tagja
főigazgató
kutató professzor
elméleti evolúcióbiológia
Szekeres József
tudományos segédmunkatárs
hidrobiológia, makroszkopikus gerinctelenek, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Szilágyiné Móréh Ágnes
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózatok dinamikai modellezése; invázió, túlhalászat modellezése
Tabi Andrea PhD
tudományos munkatárs
közösségi ökológia, táplálékhálózatok, hálózatelemzés, ökológiai modellezés
Takács Anita
tudományos segédmunkatárs
vízkémia, üledékkémia, mikroműanyag
Török-Krasznai Enikő, PhD
tudományos munkatárs
fitoplankton ökológia
Trábert Zsuzsa
tudományos segédmunkatárs
bevonatalkotó kovaalga, nagy folyó, környezeti változók
Várbíró Gábor, PhD
tudományos munkatárs
hidrobiológia, biológiai adatbázisok, biológiai minősítési rendszerek
Végvári Zsolt, az MTA doktora
DKI igazgató
tudományos tanácsadó
vízimadarak, vonulásdinamika, szaporodási stratégia, klimatikus válasz, fenológiai jellemzők
Vincze Orsolya, PhD
tudományos munkatárs
ivar-specifikus életmenetek és fiziológia, vonulási viselkedés és kognitív evolúció.
Záray Gyula, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
környezet kémia, környezeti analitika, plazmaspektroszkópia
Zrínyi Zita, PhD
tudományos munkatárs
embriológia, reprodukció, endokrin diszruptor, tömegspektrometria

Oldalak