Kutatók

Név Kutatási téma
Szakály Ágnes
PhD hallgató (külsős)
Növényökológia, növényanatómia, tájtörténet
Szalóky Zoltán
tudományos segédmunkatárs
Számadó Szabolcs
tudományos főmunkatárs
Számadó Szabolcs
tudományos főmunkatárs
evolution and maintenance human cooperation, early evolution of human language
Szántó András
tudományos segédmunkatárs
evolúció, mesterséges intelligencia, nyelvi és fogalmi feldolgozás
Prof. Szathmáry Eörs, az MTA tagja
főigazgató
kutató professzor
elméleti evolúcióbiológia
Szegő Dóra
tudományos segédmunkatárs
Szekeres József
tudományos segédmunkatárs
makroszkopikus gerinctelenek, nagy folyók, faunisztika, biológiai vízminősítés, természetvédelem, invazív fajok
Szilágyiné Móréh Ágnes
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózatok dinamikai modellezése; invázió, túlhalászat modellezése
Szöllőssi Gergely
tudományos főmunkatárs
Takács Anita
tudományos segédmunkatárs
vízkémia, üledékkémia, mikroműanyag
Trábert Zsuzsa
tudományos segédmunkatárs
kovaalga, bevonat, nagy folyó
Várbíró Gábor PhD
tudományos munkatárs
Vásárhelyi Zsóka
tudományos segédmunkatárs
munkamegosztás, személyiségdiverzitás, többszintű szelekció
Végvári Zsolt
igazgató
tudományos főmunkatárs
Vincze Orsolya
tudományos munkatárs
Záray Gyula, Prof.
tudományos tanácsadó
környezet kémia, környezeti analitika, plazmaspektroszkópia

Oldalak