Kriska György habil. PhD

DKI Restaurációs és Állatökológiai Osztály
tudományos főmunkatárs
kriska.gyorgy [at] okologia.mta.hu
+36 1 2793100
Tevékenységi kör rövid leírása: 

Kriska György (Vác, 1964. július 30.) az MTA ÖK Duna-kutató Intézet tudományos főmunkatársa, az ELTE Biológiai Intézetének adjunktusa. Az egyetemen több mint 20 éve tanít biológia tantárgypedagógiát és édesvízi gerinctelen állatismeretet. A PhD fokozatát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte 2000-ben. Számos publikációja jelent meg a vizuális ökológia tárgykörében szerzője a Springer kiadó gondozásában megjelent “Freshwater Invertebrates in Central Europe” című monográfiának. Tudományos érdeklődése elsősorban a poláros fényszennyezés és a poláros ökológiai csapdák vizsgálatára irányul.

Tanulmányok, tudományos fokozatok és címek:

2011 - Habilitált doktor (Biológia), Eötvös Loránd Tudományegyetem; No.: 719/2011, Reg.No.: F180798;
2000 - Biológia PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem, No.: P299/2000;
1983 - 1988 biológia-kémia szakos középiskolai tanár, ELTE, No.: 1037/1988, Reg.No.: IV-29/1983-84;
1978 - 1982 Madách Imre Gimnázium (Budapest), gimnáziumi érettségi;

Beosztások, munkakörök:

2011 - tudományos főmunkatárs, MTA ÖK Duna-kutató Intézet (Vácrátót);
1991 - egyetemi adjunktus, ELTE TTK (Budapest);
1988 - 1991 középiskolai tanár, Babits Mihály Gimnázium (Budapest).

Kutatási terület

[1] Poláros fényszennyezés és poláros ökológiai csapdák
A polarotaktikus vízirovarok sokszor peterakásra a vízfelszínnel szemben előnyben részesítenek olyan élőhelynek teljesen alkalmatlan mesterséges felületeket, melyek erősen és vízszintesen poláros fényt vernek vissza. Az ilyen műtárgyak és mesterséges felületek közelében gyakorta megfigyelhető szembeszökő mértékű rovarpusztulás fontos szerepet játszott az ökológiai csapda fogalmának tudományos meghatározásában. Ökológiai csapdának tekintik azokat az emberi tevékenység nyomán rövid idő alatt bekövetkező változásokat, melyek nyomán valamely populáció egyedei korábban adaptív viselkedési mintákat követve alkalmatlan vagy a közeli jövőben alkalmatlanná váló élőhelyet választanak maguknak vagy utódaiknak. Ennek eredményeként a populáció kihalhat, vagy egyedszáma veszélyesen lecsökkenhet akkor is, ha környezetében változatlanul elegendő kedvező élőhely található, így a jelenség felismerése a modern természetvédelem és konzervációbiológia számára különösen jelentős. Az ökológia csapdák speciális formája a vízirovarokat fenyegető poláros fényszennyezés, melynek tipikus forrásai a kőolaj- és pakuratavak, az aszfalt utak, a mezőgazdaságban használatos fekete műanyag fóliák, az üvegházak és épületek üveglemezei, az autók karosszériája, a napelemek és napkollektorok. Ha egy polarotaktikus vízirovar választhat ezen vízszintesen polarizáló felületek és egy vízfelület között, akkor az előbbiek szupernormális polarizációs jele miatt soha sem a vizet választja. Megfigyeléseink és kísérleteink arra mutatnak, hogy a fénypolarizációs ökológiai csapdák kialakulásában és az általuk kiváltott hatások súlyosságában (vagyis milyen mértékben csapdázzák a polarotaktikus rovarokat) meghatározó szerepe lehet többféle fizikai inger által kiváltott viselkedéselem, illetve e külső ingerek által irányított helyváltoztató ingermozgások sorának, melyek több lépcsőben újabb ingerforrásokhoz, majd végül a csapdához vezetik az egyedeket. Így a poláros fényszennyezés kicsiny forrásai komplex fénypolarizációs ökológiai csapdák részeként váratlanul nagy rovarpusztulást okozhatnak. Ezt a jelenséget részletesen még nem vizsgálták, így az általa okozott kár nagysága és kialakulásának kockázata sem becsülhető fel. Kutatásaink fő célja ezt a hiányt pótolni.

[2] Fénypolarizációs elven működő bögölycsapdák - TabaNOid technológia
A bögölyök vérszívásuk révén súlyos károkat okoznak világszerte az állattartásban, ami elsősorban a haszonállatok vérveszteségében, testsúly- és tejhozam csökkenésében és az állatok állandó zavarásában jelentkezik. A bögölyök kártétele állat- és közegészségügyi szempontból is jelentős, hiszen ezek a vérszívó rovarok több tucat kórokozó vírus és baktérium, valamint egysejtű és féreg parazita terjesztői. A bögölyök elleni hatékony védekezésnek egyetlen hatásos formáját olyan nagy hatékonyságú csapdák jelenthetik, amelyek megfelelő számban és meghatározott elrendezésben kihelyezve a fertőzött területen képesek folyamatos védelmet biztosítani a vérszívó rovarok ellen. Az általunk kifejlesztett csapdák egy négyéves terepkísérleti munka során kifejlesztett kihelyezési szisztéma alkalmazása mellett képesek az állattartás szempontjából fontos, nyílt területek, legelők és karámok bögöly mentesítésére. A fénypolarizációs elven működő bögölycsapdáinknak több prototípusát igen jó eredménnyel teszteltük terepei körülmények között. A bögölycsapdák pontforrásként működve a repülő rovarok látótávolságából, ami több száz méter is lehet, egyaránt magukhoz vonzzák, majd csapdába ejtik a vérszívó nőstény és hím bögöly egyedeket.

Kutatási témák (vezető, résztvevő)

[1] 2007-2011 témavezető: "Közvetlen és közvetett polarotaxis vizsgálata tegzeseknél és kétszárnyúaknál", OTKA K-68462
[2] EU 7. Keretprogram, 2009-2011: Fénypolarizációs bögölycsapda prototípusának kifejlesztése (TabaNOid: Trap for the Novel Control of Horse-flies on Open-air Fields. No. 232366, Research for the Benefit of Small and Medium Enterprises) (témavezető: Horváth Gábor docens, ELTE Fizikai Intézet, Biológiai Fizika Tanszék, 265 ezer EUR)

Elismerések és díjak:

[1] 1997 Hundidac Aranyérem, adományozó: Oktatási Minisztérium és Hundidac szövetség
elismert teljesítmény: Vizek és vízpartok élővilága I. – oktatófilm (70 perc) – ELTE
[2] 1997 Hundidac Bronzérem, adományozó: Oktatási Minisztérium és Hundidac szövetség
elismert teljesítmény: Térhatású oktatási eszköz
[3] 1999 Hundidac Aranyérem, adományozó: Oktatási Minisztérium és Hundidac szövetség
elismert teljesítmény: Vizek és vízpartok élővilága II. – oktatófilm (70 perc) – ELTE
[4] 2001 Hundidac Aranyérem, adományozó: Oktatási Minisztérium és Hundidac szövetség
elismert teljesítmény: Újpest és környékének természeti értékei. – oktatófilm (60 perc) – Óceán TV
[5] 2009 A hónap kutatója (2009 január), adományozó: Országos Tudományos Kutatási Alap
elismert teljesítmény: Poláros fényszennyezés, poláros rovarcsapdák
[6] 2011 ELTE Innovatív Kutatója, adományozó: Eötvös Loránd Tudományegyetem
elismert teljesítmény: Polarizációs rovarcsapda, A poláros fényszennyezés csökkentése (2 magyar szabadalom)
[7] OTDT Mestertanár Aranyérem, 2013

Szakmai közéletben való részvétel

[1] Magyar Biológiai Társaság: Didaktikai Szakosztály tagja (2006-tól)
[2] Magyar Biológiai Társaság: Állattani Szakosztály tagja (2007-tól)
[3] Magyar Hidrológiai Társaság tagja (2007-től)
[4] Országos Tudományos Diákköri Tanács Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szakmai Bizottság tagja (2007-től)
[5] Oktató és témavezető a SzIE Környezettudományi Doktori Iskolában (2007-től)
[6] „A biológia tanítása – módszertani folyóirat” szerkesztőbizottsági tagja (2008-tól)
[7] MTA adhoc bizottsági tag (Akadémiai szakvélemény a Római-parti árvízvédelmi mű megépítésének továbbtervezéséről, 2013)

Egyéb

Megjelenés a Nature-ben és a Science-ben
NATURE
Ádám EGRI, Ákos HORVÁTH, György KRISKA, Gábor HORVÁTH (2010) Optics of sunlit water drops on leaves: Conditions under which sunburn is possible. New Phytologist 185: 979-987 + cover picture
Reviewed in:
Nature Photonics - volume 4, number 3, page 128 (1 March 2010) Research Highlights - Environmental Optics: Sunburn myth dispelled
--------------------
Gábor HORVÁTH, Miklós BLAHÓ, György KRISKA, Ramón HEGEDÜS, Balázs GERICS, Róbert FARKAS, Susanne AKESSON (2010) An unexpected advantage of whiteness in horses: The most horsefly-proof horse has a depolarizing white coat. Proceedings of the Royal Society B 277: 1643-1650
Reviewed in:
Nature - volume 463, number 7283, page 852 (18 February 2010) Research Highlights - Ecology: Why horses wear white
--------------------
György KRISKA, Gábor HORVÁTH, Sándor ANDRIKOVICS (1998) Why do mayflies lay their eggs en masse on dry asphalt roads? Water-imitating polarized light reflected from asphalt attracts Ephemeroptera. Journal of Experimental Biology 201: 2273-2286
Reviewed in:
Nature - volume 394, page 425 (30 July 1998) by Alison Mitchell: News and Views - Ecology: Polarized flight.
--------------------
SCIENCE
Ádám EGRI, Miklós BLAHÓ, György KRISKA, Róbert FARKAS, Mónika GYURKOVSZKY, Susanne AKESSON, Gábor HORVÁTH (2012) Polarotactic tabanids find striped patterns with brightness and/or polarization modulation least attractive: an advantage of zebra stripes. Journal of Experimental Biology 215 (5): 736-745 + electronic supplement
Reviewed in:
Science - Jane J. Lee: Mystery of zebra's stripes finally solved?
http://news.sciencemag.org/2012/02/mystery-zebras-stripes-finally-solved
--------------------
Gábor HORVÁTH, György KRISKA, Péter MALIK, Bruce ROBERTSON (2009) Polarized light pollution: a new kind of ecological photopollution. Frontiers in Ecology and the Environment 7: 317-325
Reviewed in:
Science - 7 January 2009 - Phil Berardelli: When a building is like a pond
http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2009/107/2
Science Podcast - Transcript 9 January 2009
http://podcasts.aaas.org/science_podcast/SciencePodcast_090109.mp3
--------------------
Kriska, G.; Csabai, Z.; Boda, P.; Malik P.; Horváth, G. (2006) Why do red and dark-coloured cars lure aquatic insects? The attraction of water insects to car paintwork explained by reflection-polarization signals. Proceedings of the Royal Society B 273: 1667-1671
Reviewed in:
Science - volume 313, number 5783, issue 7, page 25 (July 2006) Random Samples: Great moments in entomology.

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
édesvízi gerinctelenek, vizuális ökológia, polarizáció látás, ökológiai csapdák
Válogatott publikációk: 

2017

Egri Ádám, Pereszlényi Ádám, Farkas Alexandra, Horváth Gábor, Penksza Károly, Kriska György (2017): How can asphalt roads extend the range of in situ polarized light pollution? A complex ecological trap of Ephemera danica and a possible remedy Journal of Insect Behavior 30 (4): pp. 374-384. Tovább ››

2016

Ádám Egri, Alexandra Farkas, György Kriska, Gábor Horváth (2016): Polarization sensitivity in Collembola: An experimental study of polarotaxis in the water-surface-inhabiting springtail Podura aquatica. Journal of Experimental Biology 219 (16): pp. 2567-2576. Tovább ››
Farkas Alexandra, Száz Dénes, Egri Ádám, Barta András, Mészáros Ádám, Hegedüs Ramón, Horváth Gábor, Kriska György (2016): Mayflies are least attracted to vertical polarization: A polarotactic reaction helping to avoid unsuitable habitats. Physiology and Behavior 163: pp. 219-227. Tovább ››
Horváth Gábor, Farkas Alexandra, Kriska György (2016): A poláros fény környezetoptikai és biológiai vonatkozásai ELTE Eötvös Kiadó, Budapest (ISBN 978 963 312 253 2), p. 485 Tovább ››
Száz Dénes, Mihályi Dávid, Farkas Alexandra, Egri Ádám, Barta András, Kriska György, Bruce Robertson, Horváth Gábor (2016): Polarized light pollution of matte solar panels: Anti-reflective photovoltaics reduce polarized light pollution but benefit only some aquatic insects. Journal of Insect Conservation 20 (4): pp. 663-675 Tovább ››

2015

Száz, D., Horváth, G., Barta, A., Robertson, B. A., Farkas, A., Egri, Á., Tarjányi, N., Rácz, G., Kriska, Gy. (2015): Lamp-lit bridges as dual light-traps for the night-swarming mayfly, Ephoron virgo: Interaction of polarized and unpolarized light pollution. PLoS ONE 01/2015; 10(3):e0121194. Tovább ››

2014

Blahó M., Herczeg T., Kriska Gy., Egri Á., Száz D., Farkas A., Tarjányi N., Czinke L., Barta A., Horváth G. (2014): Unexpected attraction of polarotactic water-leaving insects to matt black car surfaces: mattness of paintwork cannot eliminate the polarized light pollution of black cars. Public Library of Science ONE (PLoS ONE) 9 (7): e103339 + electronic supplement Tovább ››
Herczeg T., Blahó M., Száz D., Kriska Gy., Gyurkovszky M., Farkas R., Horváth G. (2014): Seasonality and daily activity of male and female tabanid flies monitored in a Hungarian hill-country pasture by new polarization traps and traditional canopy traps. Parasitology Research 113 (11): pp. 4251-4260. Tovább ››

2013

Bernáth B., Blahó M., Egri Á, Barta A., Kriska G., Horváth G. (2013): Orientation with a Viking sun-compass, a shadow-stick, and two calcite sunstones under various weather conditions Applied Optics 52: pp. 6185-6194 Tovább ››
Egri Á., Blahó M., Száz D., Barta A., Kriska G., Antoni G., Horváth G. (2013): A new tabanid trap applying a modified concept of the old flypaper: Linearly polarizing sticky black surfaces as an effective tool to catch polarotactic horseflies International Journal for Parasitology 43: pp. 555-563 Tovább ››
Egri Á., Blahó M., Száz D., Kriska G., Majer J., Herczeg T., Gyurkovszky M., Farkas R., Horváth G. (2013): A horizontally polarizing liquid trap enhances the tabanid-capturing efficiency of the classic canopy trap Bulletin of Entomological Research 103: pp. 665-674 Tovább ››
Kriska Gy. (2013): Freshwater Invertebrates in Central Europe - A Field Guide Springer–Verlag, Wien – Heidelberg – New York – Dordrecht – London (ISBN 978-3-7091-1546-6), p. 411 Tovább ››

2012

Blahó M, Egri Á, Báhidszki L, Kriska Gy, Hegedüs R, Akesson S, Horváth G (2012): Spottier targets are less attractive to tabanid flies: on the tabanid-repellency of spotty fur patterns. Public Library of Science ONE (PLoS ONE) 7(8): pp. e41138. + supporting information Tovább ››
Blahó M, Egri Á, Barta A, Kriska G., Antoni G, Horváth G. (2012): How can horseflies be captured by solar panels? A new concept of tabanid traps using light polarization and electricity produced by photovoltaics. Veterinary Parasitology 189: pp. 353-365. Tovább ››
Blahó M, Egri Á, Hegedüs R, Jósvai J, Tóth M, Kertész K, Bíró L P, Kriska Gy, Horváth G. (2012): No evidence for behavioral responses to circularly polarized light in four scarab beetle species with circularly polarizing exocuticle. Physiology and Behavior 105: pp. 1067-1075. Tovább ››
Egri Á, Blahó M, Kriska Gy, Farkas R, Gyurkovszky M, Åkesson S, Horváth G. (2012): Polarotactic tabanids find striped patterns with brightness and/or polarization modulation least attractive: An advantage of zebra stripes. Journal of Experimental Biology 215: 736-745. + electronic supplement Tovább ››
Egri Á, Blahó M, Sándor A, Kriska Gy, Gyurkovszky M, Farkas R, Horváth G. (2012): New kind of polarotaxis governed by degree of polarization: attraction of tabanid flies to differently polarizing host animals and water surfaces. Naturwissenschaften 99: pp. 407-416. Tovább ››
Horváth G, Farkas E, Boncz I, Blahó M, Kriska, G. (2012): Were cavemen better at representing realism of walking quadrupeds than modern artists? Erroneous walking illustrations in the fine arts from prehistory to today. Public Library of Science ONE (PLoS ONE) 7(12): pp. e49786. doi:10.1371/journal.pone.0049786 + supporting information Tovább ››

2011

Horváth G, Móra A, Bernáth B, Kriska Gy. (2011): Polarotaxis in non-biting midges: female chironomids are attracted to horizontally polarized light. Physiology and Behavior 104: pp. 1010-1015. + cover picture Tovább ››
Málnás K, Polyák L, Prill É, Hegedüs R, Kriska Gy, Dévai Gy, Horváth G, Lengyel Sz. (2011): Bridges as optical barriers and population disruptors for the mayfly Palingenia longicauda: an overlooked threat to freshwater biodiversity? Journal of Insect Conservation 15: pp. 823-832. Tovább ››

2010

Egri Á, Horváth Á, Kriska Gy, Horváth G. (2010): Optics of sunlit water drops on leaves: conditions under which sunburn is possible. New Phytologist 185: pp. 979–987. + cover picture Tovább ››
Horváth G, Blahó M, Egri Á, Kriska Gy, Seres I, Robertson B. (2010): Reducing the maladaptive attractiveness of solar panels to polarotactic insects. Conservation Biology 24: pp. 1644-1653. + electronic supplement Tovább ››
Horváth G, Blahó M, Kriska Gy, Hegedüs R, Gerics B, Farkas R, Susanne A. (2010): An unexpected advantage of whiteness in horses: The most horsefly–proof horse has a depolarizing white coat. Proceedings B of the Royal Society 277: pp. 1643-1650. Tovább ››
Molnár Á, Hegedüs R, Kriska Gy, Horváth G. (2010): Effect of cattail (Typha spp.) mowing on water beetle assemblages: changes of environmental factors and the aerial colonization of aquatic habitats. Journal of Insect Conservation 15: pp. 389-399. Tovább ››
Robertson B, Kriska Gy, Horváth V, Horváth G. (2010): Glass building as bird feeders: urban birds exploit insects trapped by polarized light pollution. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 56(3): pp. 283-293. Tovább ››

2009

Horváth G, Csapó A, Nyeste A, Gerics B, Csorba G, Kriska Gy. (2009): Erroneous quadruped walking depictions in natural history museums. Current Biology 19(2): pp. 61–62. Tovább ››
Horváth G, Kriska Gy, Malik P, Robertson B. (2009): Polarized Light Pollution: A New Kind of Ecological Photopollution. Frontiers in Ecology and the Environment 7(6): pp. 317–325. Tovább ››
Kriska Gy, Bernáth B, Farkas R, Horváth G. (2009): Degrees of polarization of reflected light eliciting polarotaxis in dragonflies (Odonata), mayflies (Ephemeroptera) and tabanid flies (Tabanidae). Journal of Insects Physiology 55: pp. 1167–1173. Tovább ››

2008

Bernáth B, Kriska Gy, Suhai B, Horváth G. (2008): Insectivorous birds as insect indicators on plastic sheets attracting polarotactic aquatic insects. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 54(1): pp. 145–155. Tovább ››
Horváth G, Majer J, Horváth L, Szivák I, Kriska Gy. (2008): Ventral polarization vision in tabanids: horseflies and deerflies (Diptera: Tabanidae) are attracted to horizontally polarized light. Naturwissenschaften 95: pp. 1093–1100. Tovább ››
Kriska Gy, Barta A, Suhai B, Bernáth B, Horváth G. (2008): Do brown pelicans mistake asphalt roads for water in deserts? Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 54(1): pp. 157–165. Tovább ››
Kriska Gy, Malik P, Szivák I, Horváth G. (2008): Glass buildings on river banks as 'polarized light traps' for mass–swarming polarotactic caddis flies. Naturwissenschaften 95: pp. 461–467. Tovább ››
Malik P, Hegedüs R, Kriska Gy, Horváth G. (2008): Imaging polarimetry of glass buildings: why do verticalglass surfaces attract polarotactic insects? Applied Optics 47(24): pp. 4361–4374. + cover picture Tovább ››
Sipöcz B, Hegedüs R, Kriska Gy, Horváth G. (2008): Spatiotemporal change of sky polarization during the total solar eclipse on 29 March 2006 in Turkey: polarization patterns of the eclipse sky observed by full–sky imaging polarimetry. Applied Optics 47(34): pp. 1–10. Tovább ››

2007

Horváth G, Malik P, Kriska Gy, Wildermuth H. (2007): Ecological traps for dragonflies in a cemetery: attraction of Sympetrum species (Odonata: Libellulidae) by horizontally polarizing black gravestones. Freshwater Biology 52: pp. 1700–1709. Tovább ››
Kriska Gy, Bernáth B, Horváth G. (2007): Polarotaxis in a mayfly that needs not search for water: polarotactic water detection in Palingenia longicauda (Ephemeroptera). Naturwissenschaften 94: pp. 148–154. Tovább ››

2006

Csabai Z, Boda P, Bernáth B, Kriska Gy, Horváth G. (2006): A ‘polarisation sun–dial’ dictates the optimal time of day for dispersal by flying aquatic insects. Freshwater Biology 51: pp. 1341–1350. Tovább ››
Kriska Gy, Csabai Z, Boda P, Malik P, Horváth G. (2006): Why do red and dark–coloured cars lure aquatic insects? The attraction of water insects to car paintwork explained by reflection–polarization signals. Proceedings B of the Royal Society 273: pp. 1667–1671. Tovább ››
Kriska Gy, Malik P, Csabai Z, Horváth G. (2006): Why do highly polarizing black burnt–up stubble–fields not attract aquatic insects? An exception proving the rule. Vision Research 46: pp. 4382–4386. Tovább ››

2001

Mizera F, Bernáth B, Kriska Gy, Horváth G. (2001): Stereo Videopolarimetry: Measuring and Visualizing Polarization Patterns in Three Dimensions. Journal of Imaging Science and Technology 45(4): pp. 393–399 Tovább ››

1998

Kriska Gy, Horváth G, Andrikovics S (1998): Why do mayflies lay their eggs en masse on dry asphalt roads? Water–imitating polarized light reflected from asphalt attracts Ephemeroptera. Journal of Experimental Biology 200: 2273–2286. Tovább ››