Kiss Anita

Állatökológiai Osztály
kiss.anita [at] okologia.mta.hu
+36 1 279 3100
+36 20 4955158
Tevékenységi kör rövid leírása: 

Kisrákok (Cladocera, Copepoda, Ostracoda) ökológiai vizsgálata áramló- és állóvizekben: abiotikus és biotikus környezeti változók hatása az együttesek közösségszerkezeti mutatóira, diverzitás viszonyaira, az együttesek tér-idő mintázatának vizsgálata, kisrákok, mint bioindikátorok vizsgálata.

Folyó-ártér kölcsönhatások vizsgálata, laterális konnektivitás, áradások és a vízjárás hatása a zooplankton együttesekre, restaurációs ökológia, természetvédelem.

Kisrák biomonitoring vizsgálatok áramló vizekben

Válogatott publikációk:

2012

Kiss A, Schöll K, Dinka M, Berczik Á. (2012): Zooplankton monitoring in the Szigetköz floodplain of the Danube (Hungary) (1999-2011): long-term results and consequences.). In: Proceedings of the 39th IAD Conference, Limnological Reports 39 (Berczik, Dinka, Kiss (eds)). pp. 195-201.
Schöll K, Kiss A, Dinka M, Berczik Á (2012): Flood-Pulse Effects on Zooplankton Assemblages in a River- Floodplain System (Gemenc Floodplain of the Danube, Hungary) Internat. Rev. Hydrobiol. 97 ( 1): 41–54

2009

Kiss A, Schöll K. (2009): Checklist of the Crustacea (Cladocera, Ostracoda, Copepoda) fauna in the active floodplain area of the Danube (1843-1806, 1669 and 1437-1489 rkm). Opuscula Zoologica 40(2): pp. 27-39.

2008

Schöll K, Kiss A. (2008): Spatial and temporal distribution patterns of zooplankton (Rotifera, Cladocera, Copepoda) in the water bodies of the Floodplain Gemenc (Duna-Dráva National Park, Hungary). Opuscula Zoologica Budapest 39: pp. 65-76.

2007

Kiss A. (2007): Factors affecting spatial and temporal distribution of Ostracoda assemblages in different macrophyte habitats of a shallow lake (Lake Fehér, Hungary). Hydrobiologia 585: pp. 89-98.