A Duna-kutató Intézet beköszöntője

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük az ÖK Duna-kutató Intézet honlapján.

Az Akadémia kutatóintézet-hálózata a kutatói kiválóság, a hiteles tudomány, a társadalomért való elkötelezettség egységével válik a nemzeti és nemzetközi siker, a magyar és az egyetemes tudomány értékeinek megteremtőjévé. Magyarország egyetlen főhivatású kutatóintézet-hálózatának intézményeként kiemelt célunk, hogy a hazai kutatási hagyományokra épülve a nemzetközi kutatási térben is számottevő, jelentős eredményeket ígérő felfedező kutatásokkal, értékadó tudományos eredményekkel vállaljunk szerepet a közjó szolgálatában, a jövő megalapozásában.

Az intézet feladata

A Duna és mellékfolyói (kiemelten a Tisza) főág-mellékágak-hullámtér-beömlő vizek rendszerének ökológiai-hidrobiológiai kutatása, különös tekintettel az alábbi területekre: víz- és üledékkémia, tápanyagforgalom; folyami biodiverzitás, adaptáció; inváziós folyamatok; hidrobiológiai monitorozás; ökológiai állapotértékelés; vízi ökoszisztémák szerkezete, működése; természetes és antropogén zavarások hatásai; klímaváltozás.

Az intézet küldetése

A folyóvízi ökológia aktuális, gyakorlati relevanciájú témáinak célzott és világszínvonalú felfedező kutatása új tudományos eredmények felfedezése és azok társadalmi hasznosulása céljából.

Az intézet szervezeti felépítése

Igazgató: Végvári Zsolt
DKI Környezetkémiai és Növényökológiai Osztály, osztályvezető: Dr. Ács Éva
DKI Állatökológiai Osztály, osztályvezető: Dr. Boros Emil
DKI Tisza-kutató Osztály, osztályvezető: Dr. Borics Gábor
DKI Titkárság, titkárságvezető: Rajnai Péterné

Válogatott közlemények

Az intézet történetének rövid bemutatása

Szállásigénylés

Elérhetőség

ÖK Duna-kutató Intézet
Budapesti telephely: 1113 Budapest, Karolina út 29.
tel: +36 1 279 3100
Debreceni telephely - Tiszakutató Osztály: 4026 Debrecen, Bem tér 18/C
tel: +36 52 509200 / 11270