DKI Tisza-kutató Osztály

Kutatási tevékenység, profil: 

Az osztály elsődleges feladata a Tisza és vízgyűjtő területe élővilággal összefüggő taxonómiai, cönológiai, ökológiai és élettani kutatások, a klímadinamizmus és a vízjárás biotikus hatásának vizsgálatai, továbbá a Tisza és a tiszai Alföld természeti múltjának, múlt-, jelen- és jövőbeli természetes változásainak és a mesterséges beavatkozások hidrológiai, vízkémiai, hidrobiológiai és tájföldrajzi következményeinek következetes vizsgálata és a Tisza biológiai anyagforgalmával kapcsolatos kutatások.

Kutatócsoportok: 
Munkatársak: 
Bácsiné Béres Viktória, PhD, tudományos munkatárs
Boda Pál, PhD, tudományos főmunkatárs
Borics Gábor, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Koleszár Gergő, tudományos segédmunkatárs
Krasznai-Kun Eszter, tudományos segédmunkatárs
Lengyel Szabolcs, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Löki Viktor, PhD, tudományos munkatárs
Lovas-Kiss Ádám, PhD, tudományos munkatárs
Lukács Balázs András PhD, tudományos főmunkatárs
Mérő Thomas Oliver, PhD, tudományos munkatárs
Pallér-Kapusi Felícia, tudományos segédmunkatárs
Török-Krasznai Enikő, PhD, tudományos munkatárs
Várbíró Gábor, PhD, tudományos munkatárs
Vincze Orsolya, PhD, tudományos munkatárs

1

Csercsa András, PhD hallgató (külsős)

3

Bodnár Gabriella, asszisztens
Kisantal Tibor, intézeti mérnök
Nagy-László Zsolt, intézeti mérnök

4

Mecsei Szabolcs, technikus, gépkocsivezető, anyagbeszerző