DKI Környezetkémiai és Növényökológiai Osztály

Kutatási tevékenység, profil: 

Az osztály elsődleges feladata folyami ökoszisztémák víz- és üledékkémiai, valamint anyagforgalmi vizsgálata, az alga- és makrofiton közösségek diverzitásának kutatása és monitorozása, az élőlénycsoportok és környezetük közötti interakciók feltárása. Az osztály alap és alkalmazott kutatásai olyan globális és lokális természeti és környezeti kihívások köré csoportosulnak, melyek a vízigény növekedésével, a globális felmelegedéssel, a biodiverzitás csökkenésével és a környezetszennyező anyagok megnövekedett emissziójával kapcsolatosak, melyekben a víz mind mennyiségi, mind minőségi vonatkozásban kiemelt jelentőségű.

Munkatársak: 
Prof. Ács Éva, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Buczkó Krisztina, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Dobosy Péter, PhD, tudományos munkatárs
Duleba Mónika, tudományos segédmunkatárs
Engloner Attila, PhD, tudományos főmunkatárs
Földi Angéla, tudományos segédmunkatárs
Hidas András, tudományos segédmunkatárs
Kériné Borsodi Andrea, PhD, tudományos főmunkatárs
Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora, kutató professzor emeritus
Krizsik Virág, tudományos munkatárs
Németh Kitti, tudományos segédmunkatárs
Szabó Borbála, PhD, tudományos munkatárs
Szekeres József, tudományos segédmunkatárs
Takács Anita, tudományos segédmunkatárs
Trábert Zsuzsa, tudományos segédmunkatárs
Záray Gyula, az MTA doktora , tudományos tanácsadó

1

Németh Zoltán, PhD hallgató (külsős)
Sirat Sandil, PhD hallgató (külsős)
Vetési Viktória, PhD hallgató (külsős)
Wael Almeshal, PhD hallgató (külsős)

3

Jakab Melinda, laboráns
Németh Katalin, projektvezetői asszisztens