DKI Hidro- és Növényökológiai Osztály

Kutatási tevékenység, profil: 

Az osztály elsődleges feladata folyami ökoszisztémák víz- és üledékkémiai, valamint anyagforgalmi vizsgálata, az alga- és makrofiton közösségek diverzitásának kutatása és monitorozása, az élőlénycsoportok és környezetük közötti interakciók feltárása, továbbá a Fertő-Hanság vizeinek határon átmenő komplex hidrobiológiai kutatása, a természeti értékmegőrzés és a széles körű hasznosítás hosszú távú, egyeztetett szempontjai szerint.

Munkatársak: 
Prof. Ács Éva, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Anda Dóra, tudományos segédmunkatárs
Buczkó Krisztina, tudományos főmunkatárs
Dobosy Péter, PhD, tudományos munkatárs
Duleba Mónika, tudományos segédmunkatárs
Engloner Attila, PhD, tudományos főmunkatárs
Földi Angéla, tudományos segédmunkatárs
Kériné Borsodi Andrea, habil. PhD, tudományos főmunkatárs
Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora, kutató professzor emeritus
Kröpfl Krisztina Judit, tudományos segédmunkatárs
Németh Kitti, PhD hallgató (külsős)
Óvári Mihály, PhD, tudományos főmunkatárs
Szakály Ágnes, PhD hallgató (külsős)
Szöllőssi Gergely, tudományos főmunkatárs
Takács Anita, tudományos segédmunkatárs
Trábert Zsuzsa, tudományos segédmunkatárs
Záray Gyula, Prof., tudományos tanácsadó

3

Krett Gergely, tudományos segédmunkatárs
Németh Katalin, asszisztens
Szabó Edina, laboráns
Szarka Ágnes, laboráns