DKI Állatökológiai Osztály

Kutatási tevékenység, profil: 

Az osztály elsődleges feladata a Duna és Tisza folyami, illetve a vízgyűjtő területeiken található vízi ökoszisztémák, illetve állatközösségeik (zooplankton, makrogerinctelen, hal, kétéltű, hüllő és vízimadár) szerkezetének, biológiai funkcióinak és hosszútávú változásainak tanulmányozása, különös tekintettel a klímaváltozás, a tájhasználat, a vízhasznosítás, a folyószabályozás, a mezőgazdaság és az egyéb emberi tevékenységek, mint például a poláros fényszennyezés hatásaira, valamint a folyami és a kapcsolódó vízi és vizes élőhelyek, életközösségek helyreállítására irányuló tevékenységek tudományos megalapozása.

Munkatársak: 
Boros Emil PhD, tudományos főmunkatárs
Borza Péter, PhD, tudományos munkatárs
Egri Ádám, PhD, tudományos munkatárs
Kiss Anita, PhD, intézeti mérnök
Kriska György, PhD, tudományos főmunkatárs
Végvári Zsolt, az MTA doktora, tudományos tanácsadó

1

Mészáros Ádám, tudományos segédmunkatárs
Mizsei Edvárd, PhD hallgató (külsős)

3

Rácz Éva, laboráns