DKI Restaurációs és Állatökológiai Osztály

Kutatási tevékenység, profil: 

Az osztály elsődleges feladata a folyami ökoszisztémák, illetve állatközösségeik (zooplankton, makrogerinctelen, hal) szerkezetének, biológiai funkciójának és hosszú idejű változásának tanulmányozása, különös tekintettel a tájhasználat, a vízhasznosítás, a folyószabályozás és az egyéb emberi tevékenységek, mint például a poláros fényszennyezés hatásaira. Továbbá a folyami élőhelyek és életközösségek helyreállítására irányuló tevékenységek tudományos megalapozása.

Osztály(csoport)vezető: 
Munkatársak: 
Borza Péter, tudományos munkatárs
Egri Ádám PhD, tudományos segédmunkatárs
Endrédi Anett, tudományos segédmunkatárs
Kálmánczhelyi-Farkas Alexandra, tudományos segédmunkatárs
Guti Gábor, PhD, tudományos főmunkatárs
Jordán Ferenc, tudományos tanácsadó
Kiss Anita, tudományos főmunkatárs
Kriska György habil. PhD, tudományos főmunkatárs
Pereira De Sousa Juliana (Szabó Juliana), tudományos segédmunkatárs
Szalóky Zoltán, tudományos segédmunkatárs
Szekeres József, tudományos segédmunkatárs
Szilágyiné Móréh Ágnes, tudományos segédmunkatárs
Weiperth András, tudományos segédmunkatárs

3

Rácz Éva, laboráns