DKI Hidro- és Növényökológiai Osztály

Kutatási, tevékenységi profil: 

Az osztály elsődleges feladata folyami ökoszisztémák víz- és üledékkémiai, valamint anyagforgalmi vizsgálata, az alga- és makrofiton közösségek diverzitásának kutatása és monitorozása, az élőlénycsoportok és környezetük közötti interakciók feltárása, továbbá a Fertő-Hanság vizeinek határon átmenő komplex hidrobiológiai kutatása, a természeti értékmegőrzés és a széles körű hasznosítás hosszú távú, egyeztetett szempontjai szerint.

Munkatársak: 
Abonyi András, tudományos munkatárs
Ágoston Lászlóné, PhD, tudományos főmunkatárs
Dobosy Péter, tudományos segédmunkatárs
Duleba Mónika, tudományos segédmunkatárs
Grigorszky István, tudományos munkatárs
Kériné Borsodi Andrea, habil. PhD, tudományos főmunkatárs
Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora, kutató professzor emeritus
Németh Kitti, tudományos segédmunkatárs
Óvári Mihály, PhD, tudományos főmunkatárs
Szakály Ágnes, tudományos segédmunkatárs
Trábert Zsuzsa, tudományos segédmunkatárs
Záray Gyula, Prof., tudományos tanácsadó

3

Kröpfl Krisztina, tudományos segédmunkatárs
Maglódi Ágnes, laboráns
Szabó Edina, laboráns

5

Dinka Mária kandidátus, volt munkatárs ("alumni")
Jurecska Laura, volt munkatárs ("alumni")
Petrovics Gabriella, volt munkatárs ("alumni")
Szegő Dóra, volt munkatárs ("alumni")
Tóth Bence, PhD, volt munkatárs ("alumni")