Kutatók

Név Kutatási téma
Abonyi András
tudományos munkatárs
Fitoplankton funkcionális ökológia
Ács Éva, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
fitobentosz, algák, ökológiai állapotértékelés, kovaalga taxonómia
Ágoston Lászlóné, PhD
tudományos főmunkatárs
vizes élőhelyek, víz-, intersticiális víz és üledékkémia; nád-üledék-víz kölcsönhatások; mineralizáció; dekompozíció; tápanyagdinamika
Bácsiné Béres Viktória
tudományos munkatárs
Fitobenton, funkcionális diverzitás
Berczik Árpád akadémikus, az MTA doktora, ny. egyetemi tanár
kutató professzor emeritus
hidrobiológia, ökológia, zoológia
Boda Pál, PhD
tudományos munkatárs
hidrobiológia, makroszkopikus gerinctelenek, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Bolgovics Ágnes
tudományos segédmunkatárs
Borics Gábor, PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
Borza Péter
tudományos munkatárs
makrozoobentosz, invázióbiológia, Amphipoda, Mysida, Isopoda
Dobosy Péter
tudományos segédmunkatárs
környezeti kémia, analitikai kémia
Duleba Mónika
tudományos segédmunkatárs
algológia, dunai fitoplankton, ökológia, morfológia, genetika
Egri Ádám PhD
tudományos segédmunkatárs
fénypolarizáció környezeti és biológiai vonatkozásokkal, vizuális ökológia
Endrédi Anett
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózat, statisztika, hálózatelemzés
Engloner Attila, PhD
igazgató
tudományos főmunkatárs
Kálmánczhelyi-Farkas Alexandra
tudományos segédmunkatárs
fénypolarizáció meteorológiai, környezeti és biológiai vonatkozásokkal, vizuális ökológia, légköroptika, tudománykommunikáció
Földi Angéla
tudományos segédmunkatárs
fitobentosz, Pennales, állóvizek
Grigorszky István
tudományos munkatárs
Guti Gábor, PhD
tudományos főmunkatárs
Jordán Ferenc
osztályvezető
tudományos tanácsadó
Biológiai hálózatok
Kériné Borsodi Andrea, habil. PhD
tudományos főmunkatárs
Kiss Anita
tudományos főmunkatárs
Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
kutató professzor emeritus
fitoplankton, Centrales taxonómia
Krasznai Eszter
tudományos segédmunkatárs
Kriska György habil. PhD
tudományos főmunkatárs
édesvízi gerinctelenek, vizuális ökológia, polarizáció látás, ökológiai csapdák
Kröpfl Krisztina Judit
tudományos segédmunkatárs
Lengyel Szabolcs, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
biogeográfia, biodiverzitási mintázatok, gyepek, madarak, szikesek, szisztematikus konzervációs tervezés, térbeli ökológia
Lukács Balázs András PhD
tudományos főmunkatárs
makrofiton, botanika, növényökológia, invazív fajok, funkcionális jellegek, diverzitás
Mester Béla
tudományos segédmunkatárs
Herpetológia, restaurációs ökológia, természetvédelem
Németh Kitti
PhD hallgató (külsős)
Növényanatómia, növényökológia
Óvári Mihály, PhD
tudományos főmunkatárs
Pereira De Sousa Juliana (Szabó Juliana)
tudományos segédmunkatárs
Szabolcs István Márton
tudományos segédmunkatárs
természetvédelmi biológia, herpetológia
Szakály Ágnes
PhD hallgató (külsős)
Növényökológia, növényanatómia, tájtörténet
Szalóky Zoltán
tudományos segédmunkatárs
Szekeres József
tudományos segédmunkatárs
makroszkopikus gerinctelenek, nagy folyók, faunisztika, biológiai vízminősítés, természetvédelem, invazív fajok
Szepesváry Csaba
tudományos segédmunkatárs
Szilágyiné Móréh Ágnes
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózatok dinamikai modellezése; invázió, túlhalászat modellezése
Trábert Zsuzsa
tudományos segédmunkatárs
kovaalga, bevonat, nagy folyó
Várbíró Gábor PhD
tudományos munkatárs
Weiperth András
tudományos segédmunkatárs
halivadék, konnektivitás, ökoton, hosszú-távú változások, ökológiai állapotértékelés
Záray Gyula, Prof.
tudományos tanácsadó
környezet kémia, környezeti analitika, plazmaspektroszkópia