Kutatók

Név Kutatási téma
Prof. Ács Éva, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
fitobentosz, algák, ökológiai állapotértékelés, kovaalga taxonómia
Bácsiné Béres Viktória
tudományos munkatárs
Fitobenton, funkcionális diverzitás
Berczik Árpád akadémikus, az MTA doktora, ny. egyetemi tanár
kutató professzor emeritus
hidrobiológia, ökológia, zoológia
Boda Pál, PhD
tudományos munkatárs
hidrobiológia, makroszkopikus gerinctelenek, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Bolgovics Ágnes
tudományos segédmunkatárs
Borics Gábor, PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
Borza Péter
tudományos munkatárs
makrozoobentosz, invázióbiológia, Amphipoda, Mysida, Isopoda
Brooks, Daniel R professzor
tudományos tanácsadó
Dobosy Péter
tudományos segédmunkatárs
környezeti kémia, analitikai kémia
Duleba Mónika
tudományos segédmunkatárs
algológia, dunai fitoplankton, ökológia, morfológia, genetika
Egri Ádám PhD
tudományos segédmunkatárs
fénypolarizáció környezeti és biológiai vonatkozásokkal, vizuális ökológia
Endrédi Anett
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózat, statisztika, hálózatelemzés
Engloner Attila, PhD
igazgató
tudományos főmunkatárs
Kálmánczhelyi-Farkas Alexandra
tudományos segédmunkatárs
fénypolarizáció meteorológiai, környezeti és biológiai vonatkozásokkal, vizuális ökológia, légköroptika, tudománykommunikáció
Földi Angéla
tudományos segédmunkatárs
fitobentosz, Pennales, állóvizek
Grigorszky István
tudományos munkatárs
Horváth Ferenc, PhD
csoportvezető
informatikai felelős
erdődinamika, erdőökológia, ökoszisztéma modellezés, vegetációtérképezés, térinformatika, adatbázisfejlesztés, honlapfejlesztés
Hubai András
tudományos segédmunkatárs
Jordán Ferenc
osztályvezető
tudományos tanácsadó
Biológiai hálózatok
Kériné Borsodi Andrea, habil. PhD
tudományos főmunkatárs
Kiss Anita
tudományos főmunkatárs
Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
kutató professzor emeritus
fitoplankton, Centrales taxonómia
Kovács-Hostyánszki Anikó
tudományos munkatárs
kutatás, pollináció, vadméhek, koordináció
Král Adrienn
tudományos segédmunkatárs
Krasznai Eszter
tudományos segédmunkatárs
Kriska György habil. PhD
tudományos főmunkatárs
édesvízi gerinctelenek, vizuális ökológia, polarizáció látás, ökológiai csapdák
Kröpfl Krisztina Judit
tudományos segédmunkatárs
Kun Ádám
tudományos főmunkatárs
Lengyel Szabolcs, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
biogeográfia, biodiverzitási mintázatok, gyepek, madarak, szikesek, szisztematikus konzervációs tervezés, térbeli ökológia
Lukács Balázs András PhD
tudományos főmunkatárs
makrofiton, botanika, növényökológia, invazív fajok, funkcionális jellegek, diverzitás
Mester Béla
tudományos segédmunkatárs
Herpetológia, restaurációs ökológia, természetvédelem
Németh Kitti
PhD hallgató (külsős)
Növényanatómia, növényökológia
Óvári Mihály, PhD
tudományos főmunkatárs
Juliana PEREIRA
tudományos segédmunkatárs
Ecological networks, habitat connectivity, design of protected areas, food webs
Scheuring István
tudományos tanácsadó
Szabolcs István Márton
tudományos segédmunkatárs
természetvédelmi biológia, herpetológia
Szakály Ágnes
PhD hallgató (külsős)
Növényökológia, növényanatómia, tájtörténet
Szalóky Zoltán
tudományos segédmunkatárs
Szántó András
tudományos segédmunkatárs
evolúció, mesterséges intelligencia, nyelvi és fogalmi feldolgozás
Prof. Szathmáry Eörs, az MTA tagja
kutató professzor
elméleti evolúcióbiológia
Szegő Dóra
tudományos segédmunkatárs
Szekeres József
tudományos segédmunkatárs
makroszkopikus gerinctelenek, nagy folyók, faunisztika, biológiai vízminősítés, természetvédelem, invazív fajok
Szepesváry Csaba
tudományos segédmunkatárs
Szilágyiné Móréh Ágnes
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózatok dinamikai modellezése; invázió, túlhalászat modellezése
Takács Anita
tudományos segédmunkatárs
Trábert Zsuzsa
tudományos segédmunkatárs
kovaalga, bevonat, nagy folyó
Várbíró Gábor PhD
tudományos munkatárs
Vásárhelyi Zsóka
tudományos segédmunkatárs
munkamegosztás, személyiségdiverzitás, többszintű szelekció
Weiperth András
tudományos segédmunkatárs
halivadék, konnektivitás, ökoton, hosszú-távú változások, ökológiai állapotértékelés
Záray Gyula, Prof.
tudományos tanácsadó
környezet kémia, környezeti analitika, plazmaspektroszkópia