A Duna-kutató Intézet beköszöntője

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának honlapján. Az Akadémia kutatóintézet-hálózata a kutatói kiválóság, a hiteles tudomány, a társadalomért való elkötelezettség egységével válik a nemzeti és nemzetközi siker, a magyar és az egyetemes tudomány értékeinek megteremtőjévé. Magyarország egyetlen főhivatású kutatóintézet-hálózatának intézményeként kiemelt célunk, hogy a hazai kutatási hagyományokra épülve a nemzetközi kutatási térben is számottevő, jelentős eredményeket ígérő felfedező kutatásokkal, értékadó tudományos eredményekkel vállaljunk szerepet a közjó szolgálatában, a jövő megalapozásában.

A kutatóközpont kiemelten foglalkozik:

  • a szárazföldi és a vízi életközösségek összetételének, szerkezetének, dinamikájának és működésének vizsgálatával;
  • az ökoszisztéma szolgáltatások fenntarthatóságának ökológiai vizsgálatával;
  • az élőhelyek, a biodiverzitás és a vízminőség védelmével kapcsolatos hatályos nemzetközi egyezményekkel összefüggő kutatásokkal;
  • a tájhasználat, a tájrendezés, a vízhasznosítás, a vizek szabályozása, valamint a környezet állapotát módosító egyéb beavatkozások hatáselemzésével, illetve a helyreállításra irányuló tevékenység tudományos megalapozásával, továbbá a globális, regionális és lokális léptékű ökológiai folyamatok hátterének és összefüggéseinek vizsgálatával.

ELÉRHETŐSÉGEINK

MTA Ökológiai Kutatóközpont
székhely és postacím: 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.
tel: +36 87 448244; +36 87 448134; +36 87 448143; fax: +36 87 448006

MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet
8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.
tel: +36 87 448244; +36 87 448134; +36 87 448143; fax: +36 87 448006

MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet és Nemzeti Botanikus Kert
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
tel: +36 28 360122; +36 28 360147; fax: +36 28 360110

MTA ÖK Duna-kutató Intézet
Budapesti (új) telephely: 1113 Budapest, Karolina út 29. (a gödi és vácrátóti részleg ide költözött)
tel: +36 1 279 3100 ; fax: ...
Debreceni telephely - Tiszakutató Osztály: 4026 Debrecen, Bem tér 18/C
tel: +36 52 509200 / 11270

-----
Az MTA ÖK intézetei, ill. telephelyei Google Map térképen

-----